Ändå finns det hopp – för framtiden

Söndagspredikan av Lukas Gniste.