Ändå finns det hopp – för evigheten

Söndagspredikan av Mulugieta Aregai.