Älska varandra – om rasism

Söndagspredikan av Josefina Gniste.