Långfredagsgudstjänst

Långfredagspredikan av Josefina Gniste