Nyinvigning av vår Second Handbutik!

Varmt välkomna till vår nyrenoverade Second Hand-butik! Lördagen den 25 augusti kl 10.00 får vi besök av Göran Dahlström som klipper invigningsbandet och därmed öppnas dörrarna efter en omfattande renovering.

Butiken har fått en helt ny inredning, diskarna har omplacerats och varornas dispotion är ändrad. Förändringsarbetet har skett för att överskottet ska växa. Vi vill med hjälp av resurserna utöka vår verksamhet, både i Sverige och till länder och människor med större behov än våra.