När livet känns tungt

Livet består av både medgång och motgång, toppar och dalar. Som människor kan vi uppleva både stress, oro, nedstämdhet och ångest. Det är en del av att vara människa. Under sex söndagar med början den 19 feb kommer våra gudstjänster att handla om vad vi gör när livet känns tungt. Predikanter under detta tema är Henrik & Anna Thornell och Oskar Krantz.