Med framtiden i ryggen

På söndag 12 feb kl 16.00 predikar Oskar Krantz över ämnet ”Med framtiden i ryggen”. Denna del är avslutningen på vår serie ”För alltid ung”. Välkomna!