Psalm 145

Herren reser upp dem som har fallit och dem som är nertyngda av sina bördor. Allt levande ser förväntansfullt upp till dig för att få hjälp…. Han är nära dem […]

Psalm 143

Modet sviker mig, hjärtat förlamas i bröstet. Jag minns förgångna tider och tänker på allt du har gjort, jag begrundar vad din hand förmått. Jag sträcker mina händer mot dig, […]

Psalm 121

Jag ser upp mot bergen. Kan jag vänta mig någon hjälp därifrån? Min hjälp kommer ifrån Herren, som har skapat himmel och jord. Han kommer aldrig att tillåta att du […]