Följ med på vår resa genom Psaltaren där vi läser några utvalda versar varje dag. Versar som är tänkta att motverka stress och ge tröst och vägledning när tankar av oro och känlor av ängslan möter oss. Läs, meditera och låt orden få sjunka in i dina tankar och ditt medvetande.

Psalm 145

5 juni 2016

Herren reser upp dem som har fallit och dem som är nertyngda av sina bördor. Allt levande ser förväntansfullt upp till dig för att få hjälp…. Han är nära dem som ärligt söker honom. (v 14-15, 18 Levande bibeln)

Det var vårt sista inlägg från Psaltaren. Idag på vår gudstjänst avslutar vi vår serie ”Guds svar på min oro”. Vi hoppas att du har blivit välsignad av dessa psalmversar.

Psalm 143

4 juni 2016

Modet sviker mig, hjärtat förlamas i bröstet. Jag minns förgångna tider och tänker på allt du har gjort, jag begrundar vad din hand förmått. Jag sträcker mina händer mot dig, öppnar mig som törstig jord…. Låt mig var morgon möta din trofasthet, ty jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag skall gå, jag sätter mitt hopp till dig…. jag flyr till dig. Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud. Må din goda ande leda mig på jämn mark. (v 4-6, 8-10 Bibel 2000)

Psalm 142

3 juni 2016

Jag ber högt till Gud! Jag ber om hans barmhärtighet och lägger fram mina problem för honom! Jag är färdig att ge upp, och bara han vet vart jag ska gå. (2-4 Levande bibeln)

Psalm 139

2 juni 2016

Herre, du genomskådar mig och vet allt om mig…. Även om du är långt borta från mig så vet du vad jag tänker…. Redan innan jag talar så vet du vad jag vill säga…. Du omsluter mig på alla sidor, och du håller mig i din hand…. Jag kan aldrig gömma mig, utan att du ser mig…. Även om jag skyndar mig dit där solen går upp eller gömmer mig vid havets yttersta gräns, så kommer din hand att leda mig och din styrka att hjälpa mig…. Du har skapat min kropp med alla dess organ…. Du var där när mina ben formades i det tysta…. Du såg mig innan jag föddes och planerade varje dag i mitt liv…. Pröva mig, Gud! Känn mitt hjärta och pröva mina tankar! Visa mig om det finns något hos mig som gör dig bedrövad, och led mig på den väg som leder till dig. (1-2, 4-5, 7, 9-10, 14-16, 23-24 Levande bibeln)

Psalm 138

1 juni 2016

När jag ropade till dig om hjälp så lyssnade du till mig och gav mig ny kraft….  Ja, du är den högste, men trots det så tar du hand om de svaga…. Även när jag är omgiven av svårigheter, leder du mig tryggt genom dem…. Ja, Herre, du kommer också att göra allt för mig i framtiden, för din nåd tar aldrig slut. Det du har påbörjat, det kommer du också att slutföra. (v 3, 6-8 Levande bibeln)

Psalm 131

31 maj 2016

Herre, jag är inte stolt och högfärdig. Jag tror inte att jag är bättre än andra, och jag låtsas inte att jag vet allt och klarar allt. Istället är jag lugn och lika stilla inför Herren som ett barn som ligger i sin mors armar. Ja, jag är nöjd och trygg hos dig. (v 1-2 Levande bibeln)

Psalm 130

30 maj 2016

Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör mitt rop, lyssna när jag bönfaller dig! Om du lade synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå? Men hos dig finns förlåtelse…. Jag väntar på Herren, jag längtar, jag hoppas få höra hans ord. (v 1–5 Bibel 2000)

Psalm 126  

29 maj 2016

Vi skrattade, vi sjöng, vi kunde knappt tro det…. Ja, tänk vad Gud har gjort för oss, vi är lyckligt lottade. Gör om det Gud, låt det regna i våra torra liv, låt dem som sådde i förtvivlan få hurra över skörden, låt dem som drog iväg med tunga hjärtan få komma hem med ett leende, med famnen full av livets goda. (v 2-6 The Message)

Psalm 123

28 maj 2016

Jag lyfter blicken mot dig, du som bor i himlen. Som tjänaren ser mot sin herres hand…. så ser vi mot Herren, vår Gud, och hoppas på hans nåd. (v 1-2 Bibel 2000)

Psalm 121

27 maj 2016

Jag ser upp mot bergen. Kan jag vänta mig någon hjälp därifrån? Min hjälp kommer ifrån Herren, som har skapat himmel och jord. Han kommer aldrig att tillåta att du snavar och faller, för han vakar alltid över dig. Herren bryr sig om dig. Han står vid din sida för att försvara dig. Solen ska inte skada dig om dagen, inte heller månen om natten. Han bevarar dig från allt ont och räddar ditt liv. Han vakar över dig när du kommer och när du går. Ja, han ska bevara dig för evigt. (v 1-8 Levande bibeln)