Jesus möter den vilde

Pingstkyrkan Katrineholm Podcast
Jesus möter den vilde
/

Söndagspredikan av Lukas Gniste.

Visionsgudstjänst

Pingstkyrkan Katrineholm Podcast
Visionsgudstjänst
/

Söndagspredikan av Josefina Gniste.

Hjälparen – den helige Ande

Pingstkyrkan Katrineholm Podcast
Hjälparen - den helige Ande
/

Söndagspredikan av David Yanon.

Att passionerat följa Jesus 2021

Pingstkyrkan Katrineholm Podcast
Att passionerat följa Jesus 2021
/

Söndagspredikan av Anton Fust.

Appell om första nattvarden

Pingstkyrkan Katrineholm Podcast
Appell om första nattvarden
/

Söndagspredikan av Lukas Gniste.

Andra advent – Ljuset bryter in

Pingstkyrkan Katrineholm Podcast
Andra advent - Ljuset bryter in
/

Söndagspredikan av Anton Fust.

Hosianna – Kungen kommer!

Pingstkyrkan Katrineholm Podcast
Hosianna - Kungen kommer!
/

Söndagspredikan av Lukas Gniste.