Att få se människor möta Jesus

Detta foto togs under Crazy Night i oktober 2011. Det var en av de kvällar ungdomarna anordnar för att knyta kontakter med nya människor. De bygger inte sitt arbete endast på event likt Crazy Night. Om du vill höra de själva berätta om hur de tänker kring ungdomsarbetet och församlingen råder vi dig till att besöka oss söndagen den 22 januari kl 14.00. Seminariet hålls av de ungdomsledare som sitter med i ungdomsrådet.