oro

Följ med på vår resa genom Psaltaren där vi läser några utvalda versar varje dag. Versar som är tänkta att motverka stress och ge tröst och vägledning när tankar av oro och känlor av ängslan möter oss. Läs, meditera och låt orden få sjunka in i dina tankar och ditt medvetande.

Psalm 126  

29 maj 2016

Vi skrattade, vi sjöng, vi kunde knappt tro det…. Ja, tänk vad Gud har gjort för oss, vi är lyckligt lottade. Gör om det Gud, låt det regna i våra torra liv, låt dem som sådde i förtvivlan få hurra över skörden, låt dem som drog iväg med tunga hjärtan få komma hem med ett leende, med famnen full av livets goda. (v 2-6 The Message)

Psalm 123

28 maj 2016

Jag lyfter blicken mot dig, du som bor i himlen. Som tjänaren ser mot sin herres hand…. så ser vi mot Herren, vår Gud, och hoppas på hans nåd. (v 1-2 Bibel 2000)

Psalm 121

27 maj 2016

Jag ser upp mot bergen. Kan jag vänta mig någon hjälp därifrån? Min hjälp kommer ifrån Herren, som har skapat himmel och jord. Han kommer aldrig att tillåta att du snavar och faller, för han vakar alltid över dig. Herren bryr sig om dig. Han står vid din sida för att försvara dig. Solen ska inte skada dig om dagen, inte heller månen om natten. Han bevarar dig från allt ont och räddar ditt liv. Han vakar över dig när du kommer och när du går. Ja, han ska bevara dig för evigt. (v 1-8 Levande bibeln)

Psalm 120

26 maj 2016

I mina svårigheter ropade jag till Gud om hjälp, och han hjälpte mig! (v 1 Levande bibeln)

Psalm 119

25 maj 2016

Jag har helt tappat modet. Ja, jag är totalt uppgiven. Håll mig vid liv genom ditt ord…. Jag gråter hämningslöst. Mitt hjärta är tungt av sorg. Säg något uppmuntrande till mig…. Du är god och gör bara gott. Hjälp mig att förstå din lag…. För mig var det bra att jag fick erkänna: Nu är det slut med mig. Då först lärde jag mig vilken hjälp dina bud ger. De är värdefullare för mig än silver och guld…. Jag längtar efter din frälsning, och jag väntar på den hjälp som du har lovat mig. Otåligt längtar jag efter att få se hur dina löften infrias. Och jag frågar: När ska du trösta mig och hjälpa mig? … I min nöd och ångest får jag tröst av dina befallningar…. De som älskar dina lagar lever i fullständig frid och snubblar inte på vägen. (v 25, 28, 50, 68, 71-72, 81–82, 143, 165 Levande bibeln)

Psalm 118

24 maj 2016

När jag hade det svårt bad jag till Herren, och han svarade mig och befriade mig. Han står på min sida! Varför skulle jag då vara rädd? Vad kan människor göra mot mig? … Det är bättre att söka Herrens beskydd än att lita på människor…. De gjorde sitt bästa för att döda mig, men Herren hjälpte mig! Han är min styrka och min sång i stridens hetta, och nu har han låtit mig segra…. Jag behöver inte dö, i stället får jag leva och berätta vad han gjort. (v 5–6, 8, 13–14, 17 Levande bibeln)

Psalm 116

23 maj 2016

Jag älskar Herren, för han har hört mina böner och besvarat dem. Han har böjt sig ner och lyssnat till mig. Därför ska jag be till honom så länge jag lever. Döden höll mig i sitt grepp, och gravens fasor gjorde mig förskräckt…. Herren beskyddar dem som är som barn och inte kan hjälpa sig själva. Jag var i fara och då räddade han mig. Nu kan jag slappna av, för Herren har varit god mot mig. Han har räddat mig från en säker död. Han har torkat mina tårar och bevarat mig från att gå under. Jag får leva nära honom, och han håller mig vid liv. (v 1–3, 6–9 Levande bibeln)

Psalm 112

22 maj 2016

Lycklig den som fruktar Herren och finner sin glädje i hans bud…. Han bringas aldrig på fall, den rättfärdiges minne skall alltid bestå. Olycksbud behöver han inte frukta, hans hjärta är tryggt, han förtröstar på Herren. Hans hjärta är lugnt, han är utan fruktan. (v 1, 6–8 Bibel 2000)

Psalm 107

21 maj 2016

Andra satt i djupaste mörker…. De hade trotsat Guds befallningar…. Då ropade de till Herren i sin nöd, och han hjälpte dem ur deras trångmål…. Då ropade de till Herren i sin nöd, och han hjälpte dem ur deras trångmål. Han gav en befallning och botade dem och räddade dem från graven. De skall tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor…. Den som är vis skall ge akt på detta och besinna Herrens godhet. (v 10–11, 13, 19–21, 43 Bibel 2000)

Psalm 103

20 maj 2016

Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek. Han går inte ständigt till rätta med oss, hans vrede varar inte för evigt. Han handlar inte mot oss som vi förtjänat, han ger oss inte våra synders lön. Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom…. Som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade, han minns att vi är mull. (v 8-11, 13-14 Bibel 2000)